Χρήστος Δασκαλάκης

Χειμώνας 2022-23

Το Γονεοτροφείο

ΕΡΧΕΤΑΙ...

Χειμώνας 2022-23

Συγγραφέας: Χρήστος Δασκαλάκης
Διασκευή: Σωκράτης Πατσίκας
Σκηνοθεσία: Ευθύμης Χρήστου